bộ máy tính giá rẻ

Bộ máy tính - TD280B - Dualcore G3220 - H61 Bộ máy tính - TD280B - Dualcore G3220 - H61
Bộ máy tính - TD280 - Dualcore G3220 3.0Ghz Bộ máy tính - TD280 - Dualcore G3220 3.0Ghz
Bộ máy tính - TD180 - Dualcore J1800 2.5Ghz Bộ máy tính - TD180 - Dualcore J1800 2.5Ghz
Bộ máy tính - TD300 - Corei3 4160 3.6GHZ Bộ máy tính - TD300 - Corei3 4160 3.6GHZ
Bộ máy tính - TD200 - intel G4400 Bộ máy tính - TD200 - intel G4400
Bộ máy tính - TD100 - intel corei3 6100 Bộ máy tính - TD100 - intel corei3 6100