cây máy tính

cung cấp cây máy tính, cay may tinh,case máy tính giả rẻ, lặp đặt cấu hình theo yêu cầu bảo hành dài hạn

cây máy tính - K300 - Corei3 4130 3.5Ghz cây máy tính - K300 - Corei3 4130 3.5Ghz
case máy tính - K106 -  Dualcore G4560 3.5Ghz case máy tính - K106 - Dualcore G4560 3.5Ghz
cây máy tính - K105 -  Dualcore G4400 3.3Ghz cây máy tính - K105 - Dualcore G4400 3.3Ghz
case máy tính - K104 -  Dualcore G3930 2.9Ghz case máy tính - K104 - Dualcore G3930 2.9Ghz
case máy tính - K103 -  Dualcore G3220 3.0Ghz case máy tính - K103 - Dualcore G3220 3.0Ghz
Cây máy tính - K102 - Dualcore G1840 2.8Ghz Cây máy tính - K102 - Dualcore G1840 2.8Ghz