Máy tính để bàn

cây máy tính - K300 - Corei3 4130 3.5Ghz cây máy tính - K300 - Corei3 4130 3.5Ghz
case máy tính - K106 -  Dualcore G4560 3.5Ghz case máy tính - K106 - Dualcore G4560 3.5Ghz
cây máy tính - K105 -  Dualcore G4400 3.3Ghz cây máy tính - K105 - Dualcore G4400 3.3Ghz
case máy tính - K104 -  Dualcore G3930 2.9Ghz case máy tính - K104 - Dualcore G3930 2.9Ghz
case máy tính - K103 -  Dualcore G3220 3.0Ghz case máy tính - K103 - Dualcore G3220 3.0Ghz
Cây máy tính - K102 - Dualcore G1840 2.8Ghz Cây máy tính - K102 - Dualcore G1840 2.8Ghz
Bộ máy tính - TD280B - Dualcore G3220 - H61 Bộ máy tính - TD280B - Dualcore G3220 - H61
Bộ máy tính - TD280 - Dualcore G3220 3.0Ghz Bộ máy tính - TD280 - Dualcore G3220 3.0Ghz
Bộ máy tính - TD180 - Dualcore J1800 2.5Ghz Bộ máy tính - TD180 - Dualcore J1800 2.5Ghz
Bộ máy tính - TD700 - corei7 6700 3.3GHZ Bộ máy tính - TD700 - corei7 6700 3.3GHZ
Máy tính để bàn giành cho game thủ - TD505 corei5 6400 Máy tính để bàn giành cho game thủ - TD505 corei5 6400
Bộ máy tính cao cấp - TD500 - Corei5 4460 3.4GHZ Bộ máy tính cao cấp - TD500 - Corei5 4460 3.4GHZ
Bộ máy tính - TD300 - Corei3 4160 3.6GHZ Bộ máy tính - TD300 - Corei3 4160 3.6GHZ
Bộ máy tính - TD200 - intel G4400 Bộ máy tính - TD200 - intel G4400
Bộ máy tính - TD100 - intel corei3 6100 Bộ máy tính - TD100 - intel corei3 6100