máy tính game - đồ họa

Bộ máy tính - TD700 - corei7 6700 3.3GHZ Bộ máy tính - TD700 - corei7 6700 3.3GHZ
Máy tính để bàn giành cho game thủ - TD505 corei5 6400 Máy tính để bàn giành cho game thủ - TD505 corei5 6400
Bộ máy tính cao cấp - TD500 - Corei5 4460 3.4GHZ Bộ máy tính cao cấp - TD500 - Corei5 4460 3.4GHZ