Ổ cứng chuyên dụng

Ổ cứng WD 500GB Black Ổ cứng WD 500GB Black
Ổ cứng WD 500GB Ổ cứng WD 500GB
Ổ cứng WD 1.0TB Black Ổ cứng WD 1.0TB Black
Ổ cứng WD 1.0TB Ổ cứng WD 1.0TB
Ổ cứng seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004 Ổ cứng seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004
Ổ cứng Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022 Ổ cứng Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022
Ổ cứng seagate Ironwolf 6TB ST6000VN0041 Ổ cứng seagate Ironwolf 6TB ST6000VN0041
Ổ cứng seagate Ironwolf 4TB ST4000VN008 Ổ cứng seagate Ironwolf 4TB ST4000VN008
Ổ cứng seagate Ironwolf 3TB ST3000VN007 Ổ cứng seagate Ironwolf 3TB ST3000VN007
Ổ cứng seagate ironwolf 2TB ST2000VN004 Ổ cứng seagate ironwolf 2TB ST2000VN004
Ổ cứng seagate ironwolf 1TB ST1000VN002 Ổ cứng seagate ironwolf 1TB ST1000VN002