Ổ Cứng máy tính

ổ cứng toshiba 6TB MC04ACA600E ổ cứng toshiba 6TB MC04ACA600E
ổ cứng toshiba 5TB MD03ABA500v ổ cứng toshiba 5TB MD03ABA500v
ổ cứng toshiba 4TB MD03ACA400V ổ cứng toshiba 4TB MD03ACA400V
ổ cứng toshiba 3TB DT01ABA300V ổ cứng toshiba 3TB DT01ABA300V
ổ cứng toshiba 2TB DT01ABA200V ổ cứng toshiba 2TB DT01ABA200V
ổ cứng toshiba 1TB DT01ABA100V ổ cứng toshiba 1TB DT01ABA100V
Ổ cứng seagate skyhawk 1TB ST1000VX005 Ổ cứng seagate skyhawk 1TB ST1000VX005
Ổ cứng seagate skyhawk 2TB ST2000VX008 Ổ cứng seagate skyhawk 2TB ST2000VX008
Ổ cứng seagate skyhawk 3TB ST3000VX0010 Ổ cứng seagate skyhawk 3TB ST3000VX0010
Ổ cứng seagate skyhawk 4TB ST4000VX007 Ổ cứng seagate skyhawk 4TB ST4000VX007
Ổ cứng seagate skyhawk 6TB ST6000VX0023 Ổ cứng seagate skyhawk 6TB ST6000VX0023
Ổ cứng seagate skyhawk 8TB  ST8000VX0022 Ổ cứng seagate skyhawk 8TB ST8000VX0022
Ổ cứng seagate skyhawk 10TB ST19000VX004 Ổ cứng seagate skyhawk 10TB ST19000VX004
Ổ cứng WD 500GB Black Ổ cứng WD 500GB Black
Ổ cứng WD 500GB Ổ cứng WD 500GB
Ổ cứng WD 1.0TB Black Ổ cứng WD 1.0TB Black
Ổ cứng WD 1.0TB Ổ cứng WD 1.0TB
Ổ cứng SSD Transcend 480G Ổ cứng SSD Transcend 480G
Ổ cứng  SSD Liteon 240GB Ổ cứng SSD Liteon 240GB
Ổ cứng ssd Lite on 120GB Ổ cứng ssd Lite on 120GB
Ổ cứng Kingston 480GB UV400 Ổ cứng Kingston 480GB UV400
Ổ cứng ssd Kingston 240GB UV400 Ổ cứng ssd Kingston 240GB UV400
Ổ cứng ssd Kingston 120G UV400 Ổ cứng ssd Kingston 120G UV400
Ổ cứng SSD Kingsmax 120GB Ổ cứng SSD Kingsmax 120GB
Ổ cứng ssd Biostar 120GB Ổ cứng ssd Biostar 120GB
Ổ cứng ssd adata 240 GB Ổ cứng ssd adata 240 GB
Ổ cứng SSD adata 128GB Ổ cứng SSD adata 128GB
ổ cứng ssd adata 120GB ổ cứng ssd adata 120GB
Ổ cứng seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004 Ổ cứng seagate Ironwolf 10TB ST10000VN0004
Ổ cứng Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022 Ổ cứng Seagate Ironwolf 8TB ST8000VN0022