ổ cứng toshiba

ổ cứng toshiba chính hãng dùng cho camera quan sát

ổ cứng toshiba 6TB MC04ACA600E ổ cứng toshiba 6TB MC04ACA600E
ổ cứng toshiba 5TB MD03ABA500v ổ cứng toshiba 5TB MD03ABA500v
ổ cứng toshiba 4TB MD03ACA400V ổ cứng toshiba 4TB MD03ACA400V
ổ cứng toshiba 3TB DT01ABA300V ổ cứng toshiba 3TB DT01ABA300V
ổ cứng toshiba 2TB DT01ABA200V ổ cứng toshiba 2TB DT01ABA200V
ổ cứng toshiba 1TB DT01ABA100V ổ cứng toshiba 1TB DT01ABA100V