Ram adata

RAM Apotop 4gb/1600 có tản nhiệt RAM Apotop 4gb/1600 có tản nhiệt
Ram adata 8G DDR4 2133 Ram adata 8G DDR4 2133
Ram ADATA 4GB-2133 Ram ADATA 4GB-2133